Màng sơn bóng đẹp, độ phủ cao, chống rêu mốc, kháng khuẩn, màu siêu trắng sáng, tự tin lau chùi dễ dàng. Dùng tốt nhất cho việc lăn phủ trần.

Đơn hàng