Phần Mềm Tính Toán Khối Lượng Sơn

Bước 1: Nhập thông số ngôi nhà
 
1 Chiều dài ngôi nhà (m)
2 Chiều rộng ngôi nhà (m)
3 Số tầng nhà
4 Chiều cao trung bình 1 tầng (m)
5 Chọn mặt sơn màu ngoài trời
Mặt trước
1 mặt bên
2 mặt bên
Mặt sau
6 Chọn mặt sơn chống thấm ngoài trời
Mặt trước
1 mặt bên
2 mặt bên
Mặt sau
Bước 2: Tính toán nâng cao
Quý khách có thể điều chỉnh dữ liệu cho chính xác
1 Diện tích cần sơn lót trong nhà (tường + trần) (m2)
2 Diện tích trần nhà cần sơn trắng (m2)
3 Diện tích tường trong nhà sơn màu (m2)
4 Diện tích tường ngoài trời sơn lót (m2)
5 Diện tích tường ngoài trời sơn màu (m2)
6 Diện tích tường ngoài trời sơn chống thấm (m2)
Thêm sơn màu nội thất (phào, chỉ, tổ mối, điểm nhấn)
+ Thêm diện tích cần sơn màu nội thất
Thêm sơn màu ngoại thất (phào, chỉ, tổ mối, điểm nhấn)
+ Thêm diện tích cần sơn màu ngoại thất
Thêm bột bả
+ Thêm diện tích cần sơn bả
Bước 3: Chọn sản phẩm và xem kết quả tính toán
STT Hệ sơn Sản phẩm ĐVT Bề mặt sơn Số lượng
1 Sơn lót nội thất
Chọn Sơn lót nội thất
2 Sơn trắng trần
Chọn Sơn trắng trần
3 Sơn màu nội thất
Chọn Sơn màu nội thất
4 Sơn lót ngoại thất
Chọn Sơn lót ngoại thất
5 Sơn màu ngoại thất
Chọn Sơn màu ngoại thất
6 Sơn chống thấm
Chọn Sơn chống thấm